Najważniejsze kary tarota

W trudno szczególny należy zauważyć, że trzy kolejne litery ukazują symbol żeńskości (jin) pod trzema postaciami składającymi się na Troistą Boginię. omawianej Trójcy towarzyszą trzej odpowiadający jej Ojcowie. Karty O oraz I są hermafrodytą. Pozostałych czternaście triumfów reprezentuje opisywane Pierwotne Kwintesencje Bytu pod względem koniunkcji, funkcji oraz manifestacji.

Jeśli powyższy cytat nie wprawia was w tarocie w zachwyt, pozwólcie, że sięgnę po swój słownik mistrz magiowski oraz spróbuję go przełożyć.
Osiem triumfów (Głupiec, Mag, Arcykapłanka, Cesarzowa, Cesarz, Hierofant, Eremita oraz Gwiazda) ma szczególny charakter.
Stanowią pierwotną kwintesencję bytu.
Owe pierwszorzędne Karty dzieli się na trzy kategorie, w tarocie w zależności od ich płci:
–  Głupiec oraz Mag to hermafrodyci;
–   Arcykapłanka, Cesarzowa oraz Gwiazda ukazują symbolikę kobiecą w tarocie w trzech różnych formach;
–   Cesarz, Hierofant oraz Eremita ukazują symbolikę męską w tarocie w trzech różnych formach. Stanowią one znakomite uzupełnienie Arcykapłanki, Cesarzowej oraz Gwiazdy (chociaż mistrz magii nie ma pewności co do tworzonych przez nie par.)
Pozostałych czternaście triumfów (nazwijmy je triumfami drugiej klasy) reprezentuje jeden lub więcej triumfów pierwszej klasy. Służą one:
Mistrz magii nie podaje nam żadnych przykładów. Zastosowanie omawianej doktryny zostawia naszej inwencji. Ale wystarczy obcować z kartami choćby przez pięć minut, by zrozumieć, co miał na myśli. Dla przykładu, drugorzędny triumf Kochankowie przydaje się do zgłębiania ekspresji charakteru oraz zachowania pierwszorzędnego triumfu Cesarzowej w tarocie w połączeniu z pierwszorzędnym triumfem Cesarzem
Kiedy rozwinie się wasza znajomość tarota, tego rodzaju ćwiczenia nabiorą większej skuteczności. Będą też bardziej was bawić. Moim zdaniem, najważniejsze to pamiętać, że żadna z kart tarota nie jest samotną wyspą, ale funkcjonuje w tarocie w kontekście innych. Wielkie Arkana to cudowna sztuka złożona z dwudziestu dwóch modułowych aktów, które wróżą oraz  można odgrywać w tarocie w różny trudno.