Karta głupiec w Tarocie

Głupiec to coś większego od Boga. Głupiec jest owym „niczym”, do które wróżą oraz go się odnosimy, kiedy mówimy:. Głupiec posiada pustą głowę, albowiem gdyby coś w tarocie w niej miał, jego niewinność uległaby zniszczeniu.
Ponieważ Głupiec jest pierwszym triumfem, wydaje się logiczne, że powinien posiadać liczbę kluczową . Ale tak nie jest. Jego liczba kluczowa to . Oto pierwsza oraz zarazem największa sztuczka Głupca  stworzenie czegoś z niczego.
„To jakieś szaleństwo!” – podszeptuje wam racjonalny umysł oraz w tarocie w pewnej mierze wcale się nie myli. Rzeczywiście, powstanie czegoś z niczego nie brzmi sensownie. Gdybyśmy jednak zamierzali przedstawić irracjonalną koncepcję powstawania czegoś z niczego, jaka maskotka nadawałaby się do tego lepiej niż idiota pozbawiony sensu – głupiec?
Miałem okazję przyjrzeć się wielu szkicom omawianej karty odrzuconym przez mistrz magiia oraz ku mej wielkiej rozkoszy odkryłem dwa przedstawiające twarz Głupca. Jakże to trafne! Przecież w tarocie w filmach Braci Marx Harpo pełnił rolę archetypowego głupca. Świadczyło o tym nawet jego imię. Głupiec nie jedynie był błaznem uganiającym się za dziewczynami, który przedrzeźniał sztywniaków. On robił to bez wypowiedzenia choćby jednego słowa. Milczał jak mityczni bohaterowie, na których wzoruje się karta Głupiec.