Karta głupiec w Tarocie

Głupiec to coś większego od Boga. Głupiec jest owym „niczym”, do które wróżą oraz go się odnosimy, kiedy mówimy:. Głupiec posiada pustą głowę, albowiem gdyby coś w tarocie w niej miał, jego niewinność uległaby zniszczeniu. Ponieważ Głupiec jest pierwszym triumfem, wydaje się logiczne, że powinien posiadać liczbę kluczową . Ale tak nie jest. Jego liczba…

Continue Reading

Najważniejsze kary tarota

W trudno szczególny należy zauważyć, że trzy kolejne litery ukazują symbol żeńskości (jin) pod trzema postaciami składającymi się na Troistą Boginię. omawianej Trójcy towarzyszą trzej odpowiadający jej Ojcowie. Karty O oraz I są hermafrodytą. Pozostałych czternaście triumfów reprezentuje opisywane Pierwotne Kwintesencje Bytu pod względem koniunkcji, funkcji oraz manifestacji. Jeśli powyższy cytat nie wprawia was w…

Continue Reading